قوانین مهدکودک

قوانین مهد کودک
قوانین مهد کودک

برخی قوانین مهد کودک ها:


تبصره 4 دستور العمل ماده 26:

شهریه مهد کودک باید در طول سال از جمله فروردین ماه به صورت ماهانه توسط مدیر مسئول دریافت شود.


تبصره 5 دستور العمل ماده 26:

دریافت هرگونه وجهی توسط مهد کودک تحت هر عنوان به جز شهریه تعیین شده از سوی سازمان بهزیستی ممنوع و تخلف محسوب می شود.


تبصره 6 دستور العمل ماده 26:

اولیای کودکی که به هر دلیلی از ارائه خدمات مهد کودک به کودک خود منصرف شوند اگر کودک 20 روز از خدمات ذیربط استفاده کرده باشد شهریه ماهانه قابل برگشت قلمداد می شود وگرنه شهریه به صورت روزانه محاسبه می شود.


سازمان بهزیستی هم با طرح ریزی برنامه مناسب جهت کلاسهای آموزشی مدیران و مربیان مهد کودک و برنامه های آموزشی برای والدین محیط مناسبی را برای کودکان فراهم می آورد.

 

 

ضرورت و اهمیت خانه بازی کودک

ویژگی های شیوه آموزشی پویا

روش آموزش مونته سوری

 

 

ارتباط با مامایار

دفتر مرکزی: یــزد

صندوق پستی 891651177

پشتیبانی 09217902338

بازرگانی 09103339685

ایمیل info@mamayar.com

off canvas menu

تماس