اطلاعات مجموعه

ایران / یزد صندوق پستی 891651177
کارشناس پشتیبانی ایران / خانم مهندس ضیاغم 989217902338+ 989162578195+
بخش بازرگانی ایران / آقای محمد نیک نهاد 989103339685+
بخش بازرگانی روسیه / آقای نعمت الله حسین اف 79292074804+
بخش بازرگانی تاجیکستان / آقای شرف الدین رحمتشاه اف 992939770104+

تماس با ما

ارتباط با مامایار

دفتر مرکزی: یــزد

صندوق پستی 891651177

پشتیبانی 09217902338

بازرگانی 09103339685

ایمیل info@mamayar.com

off canvas menu

تماس