اپلیکیشن مامایار

دانلود و امکانات اپلیکیشن مامایار (اندروید)

خدمات و امکانات اپلیکیشن مامایار

امروزه با فراگیر شدن تکنولوژی و استفاده مکرر افراد از گوشی های هوشمند این ابزار به یک وسیله ای تبدیل شده است که کودکان از همان ماه های اول زندگی خود با آن روبرو می شوند و در دست والدین خود مکررا مشاهده می نمایند. این موضوع باعث می شود که گوشی همراه برای کودکان بسیار جذاب دائما ابراز علاقه می کنند با این وسیله ، بازی و یا کارهای والدین خود مانند پیام دادن و تماس گرفتن را تقلید کنند. اما اینکه والدین گوشی خود را در اختیار کودکان قرار دهند و آنها را به امان خدا رها کنند کار درستی نمی باشد و باید این ابزار به اپ هایی مجهز باشد تا کودکان با آنها سرگرم و استفاده مفیدی از آن ببرند. علاوه بر این اگر والدین نیز بتوانند از این اپ ها استفاده کنند و برای آنها نیز سودمند باشد این اپ می تواند یک ابزار کاملا سودمند و هدفمند جهت استفاده خانوادگی باشد . از این رو گروه بین المللی مامایار با توجه به سابقه مفیدی که از عروسک های خود در حوزه کودک مشاهده نموده و با توجه به داشتن تیم مشاوره قوی در حوزه کودک بر آن شده تا اپلیکیشنی دو کاربره و مفید برای کودکان و والدین آماده و عرضه نماید.
اپلیکیشن خاله مامایار با محوریت تفریحی ، آموزشی و مشاوره ایی توسط تیم متخصص فناوری اطلاعات این گروه جهت بهره گیری والدین و کودکان آماده گریده است.

دانلود اپلیکیشن اندروید مامایار

امکانات اپلیکیشن

1 – سرگرمی
یکی از مواردی که کودکان از گوشی های هوشمند استفاده می نمایند و جذاب است سرگرمی هایی مانند کارتون ، ویدئو های جذاب ، فایل های صوتی و داستانی کودکانه و همچنین بازی می باشد. این موارد می تواتد جدا از جنبه سرگرمی ، جنبه آموزشی نیز داشته باشد.
تیم روانشناسی و مالتی مدیا گروه بین المللی مامایار با در نظر گرفتن کلیه موارد بیان شده کلیپ ها ، ترانه ها و داستان های مناسب سنین مختلف را آماده نموده و در کلیه این موارد پس از آماده سازی کامل به صورت مرتب در قسمت های مختلف بخش سرگرمی اپ بارگذاری می گردد تا مورد استفاده کودکان در این اپ قرار گیرد . پس با خیال راحت می توانید اپ مامایار را اجرا و در اختیار کودکان خود قرار دهید و ساعت ها آنها را سرگرم و موارد زیادی را آموزش ببیند.
بخش سرگرمی اپ خاله مامایار از قسمت ها و محتوا های مختلفی طراحی شده است .
2 – انیمیشن
یکی از مواردی که کودکان از گوشی های هوشمند استفاده می نمایند و جذاب است سرگرمی هایی مانند کارتون ، ویدئو های جذاب ، فایل های صوتی و داستانی کودکانه و همچنین بازی می باشد. این موارد می تواتد جدا از جنبه سرگرمی ، جنبه آموزشی نیز داشته باشد.
تیم روانشناسی و مالتی مدیا گروه بین المللی مامایار با در نظر گرفتن کلیه موارد بیان شده کلیپ ها ، ترانه ها و داستان های مناسب سنین مختلف را آماده نموده و در کلیه این موارد پس از آماده سازی کامل به صورت مرتب در قسمت های مختلف بخش سرگرمی اپ بارگذاری می گردد تا مورد استفاده کودکان در این اپ قرار گیرد . پس با خیال راحت می توانید اپ مامایار را اجرا و در اختیار کودکان خود قرار دهید و ساعت ها آنها را سرگرم و موارد زیادی را آموزش ببیند.
بخش سرگرمی اپ خاله مامایار از قسمت ها و محتوا های مختلفی طراحی شده است .
3 – قصه و ترانه
یکی از مواردی که کودکان از گوشی های هوشمند استفاده می نمایند و جذاب است سرگرمی هایی مانند کارتون ، ویدئو های جذاب ، فایل های صوتی و داستانی کودکانه و همچنین بازی می باشد. این موارد می تواتد جدا از جنبه سرگرمی ، جنبه آموزشی نیز داشته باشد.
تیم روانشناسی و مالتی مدیا گروه بین المللی مامایار با در نظر گرفتن کلیه موارد بیان شده کلیپ ها ، ترانه ها و داستان های مناسب سنین مختلف را آماده نموده و در کلیه این موارد پس از آماده سازی کامل به صورت مرتب در قسمت های مختلف بخش سرگرمی اپ بارگذاری می گردد تا مورد استفاده کودکان در این اپ قرار گیرد . پس با خیال راحت می توانید اپ مامایار را اجرا و در اختیار کودکان خود قرار دهید و ساعت ها آنها را سرگرم و موارد زیادی را آموزش ببیند.
بخش سرگرمی اپ خاله مامایار از قسمت ها و محتوا های مختلفی طراحی شده است .
4 – بازی
یکی از مواردی که کودکان از گوشی های هوشمند استفاده می نمایند و جذاب است سرگرمی هایی مانند کارتون ، ویدئو های جذاب ، فایل های صوتی و داستانی کودکانه و همچنین بازی می باشد. این موارد می تواتد جدا از جنبه سرگرمی ، جنبه آموزشی نیز داشته باشد.
تیم روانشناسی و مالتی مدیا گروه بین المللی مامایار با در نظر گرفتن کلیه موارد بیان شده کلیپ ها ، ترانه ها و داستان های مناسب سنین مختلف را آماده نموده و در کلیه این موارد پس از آماده سازی کامل به صورت مرتب در قسمت های مختلف بخش سرگرمی اپ بارگذاری می گردد تا مورد استفاده کودکان در این اپ قرار گیرد . پس با خیال راحت می توانید اپ مامایار را اجرا و در اختیار کودکان خود قرار دهید و ساعت ها آنها را سرگرم و موارد زیادی را آموزش ببیند.
بخش سرگرمی اپ خاله مامایار از قسمت ها و محتوا های مختلفی طراحی شده است .
5- ارتباط هوشمند
یکی از مواردی که کودکان از گوشی های هوشمند استفاده می نمایند و جذاب است سرگرمی هایی مانند کارتون ، ویدئو های جذاب ، فایل های صوتی و داستانی کودکانه و همچنین بازی می باشد. این موارد می تواتد جدا از جنبه سرگرمی ، جنبه آموزشی نیز داشته باشد.
تیم روانشناسی و مالتی مدیا گروه بین المللی مامایار با در نظر گرفتن کلیه موارد بیان شده کلیپ ها ، ترانه ها و داستان های مناسب سنین مختلف را آماده نموده و در کلیه این موارد پس از آماده سازی کامل به صورت مرتب در قسمت های مختلف بخش سرگرمی اپ بارگذاری می گردد تا مورد استفاده کودکان در این اپ قرار گیرد . پس با خیال راحت می توانید اپ مامایار را اجرا و در اختیار کودکان خود قرار دهید و ساعت ها آنها را سرگرم و موارد زیادی را آموزش ببیند.
بخش سرگرمی اپ خاله مامایار از قسمت ها و محتوا های مختلفی طراحی شده است .
6_ مشاوره هوشمند به والدین
یکی از مواردی که کودکان از گوشی های هوشمند استفاده می نمایند و جذاب است سرگرمی هایی مانند کارتون ، ویدئو های جذاب ، فایل های صوتی و داستانی کودکانه و همچنین بازی می باشد. این موارد می تواتد جدا از جنبه سرگرمی ، جنبه آموزشی نیز داشته باشد.
تیم روانشناسی و مالتی مدیا گروه بین المللی مامایار با در نظر گرفتن کلیه موارد بیان شده کلیپ ها ، ترانه ها و داستان های مناسب سنین مختلف را آماده نموده و در کلیه این موارد پس از آماده سازی کامل به صورت مرتب در قسمت های مختلف بخش سرگرمی اپ بارگذاری می گردد تا مورد استفاده کودکان در این اپ قرار گیرد . پس با خیال راحت می توانید اپ مامایار را اجرا و در اختیار کودکان خود قرار دهید و ساعت ها آنها را سرگرم و موارد زیادی را آموزش ببیند.
بخش سرگرمی اپ خاله مامایار از قسمت ها و محتوا های مختلفی طراحی شده است .
7_ گفتگوی هوشمند با کودک
یکی از مواردی که کودکان از گوشی های هوشمند استفاده می نمایند و جذاب است سرگرمی هایی مانند کارتون ، ویدئو های جذاب ، فایل های صوتی و داستانی کودکانه و همچنین بازی می باشد. این موارد می تواتد جدا از جنبه سرگرمی ، جنبه آموزشی نیز داشته باشد.
تیم روانشناسی و مالتی مدیا گروه بین المللی مامایار با در نظر گرفتن کلیه موارد بیان شده کلیپ ها ، ترانه ها و داستان های مناسب سنین مختلف را آماده نموده و در کلیه این موارد پس از آماده سازی کامل به صورت مرتب در قسمت های مختلف بخش سرگرمی اپ بارگذاری می گردد تا مورد استفاده کودکان در این اپ قرار گیرد . پس با خیال راحت می توانید اپ مامایار را اجرا و در اختیار کودکان خود قرار دهید و ساعت ها آنها را سرگرم و موارد زیادی را آموزش ببیند.
بخش سرگرمی اپ خاله مامایار از قسمت ها و محتوا های مختلفی طراحی شده است .
8 – فروشگاه آنلاین
یکی از مواردی که کودکان از گوشی های هوشمند استفاده می نمایند و جذاب است سرگرمی هایی مانند کارتون ، ویدئو های جذاب ، فایل های صوتی و داستانی کودکانه و همچنین بازی می باشد. این موارد می تواتد جدا از جنبه سرگرمی ، جنبه آموزشی نیز داشته باشد.
تیم روانشناسی و مالتی مدیا گروه بین المللی مامایار با در نظر گرفتن کلیه موارد بیان شده کلیپ ها ، ترانه ها و داستان های مناسب سنین مختلف را آماده نموده و در کلیه این موارد پس از آماده سازی کامل به صورت مرتب در قسمت های مختلف بخش سرگرمی اپ بارگذاری می گردد تا مورد استفاده کودکان در این اپ قرار گیرد . پس با خیال راحت می توانید اپ مامایار را اجرا و در اختیار کودکان خود قرار دهید و ساعت ها آنها را سرگرم و موارد زیادی را آموزش ببیند.
بخش سرگرمی اپ خاله مامایار از قسمت ها و محتوا های مختلفی طراحی شده است .
9 – قرعه کشی و جوایز
کلیه خدمات و محصولات خاله مامایار با کد قرعه کشی منحصر به فرد خود عرضه می گردند که مشتریان این موارد می توانند با ثبت این کد از اصالت کالا ، گارانتی و همچنین جوایز قرعه کشی های مامایار بهره ببرند.

دانلود اپلیکیشن هوشمند مامایار

مشاوره هوشمند روانشناسی عروسک به والدین و گفتگوی هوشمند عروسک با کودکان
فروشگاه هوشمند/خرید محصولات و خدمات مامایار
سرگرمی، انیمیشن، و ترانه های خاله مامایار
قرعه کشی و اهدای جوایز

ارتباط با مامایار

دفتر مرکزی: یــزد

صندوق پستی 891651177

پشتیبانی 09217902338

بازرگانی 09103339685

ایمیل info@mamayar.com

off canvas menu

تماس